Album

Love you but hate you

" ngày hôm nay tôi đã mong kỳ tích sẽ xuất hiện ... nhưng cuối cùng ... hy vọng lắm rồi lại thất vọng nhiều :) tôi hận bản thân mình ... 🌃 " People Christmas Time Sad & Lonely Rain Hatemyself Photooftheday Badday Wanttocry Love You But Hate You