Album

Russia, Moscow, metro station Vorob'evy Gory, tourist ship, metro bridge