Album

Chợ Đêm Cần Thơ (Can Tho Night Market)

- nốt đêm nay mai ta đc về nhà.....