Album

ป้าไห้

เกิดเป็นคนไทย ต้องกินขนมไทย....คะโก้มีไว้กิน ส่วน ตะก้อมีไว้ครอบปาก...ผู๋ได๋หน้อ!!! Desert of Thailand อร่อยนะรู้ยัง ยิ่งเคี้ยวใบตองด้วย อร่อยเฟ่อร์