Album

J-hope❤

This scene... so peaceful😊😊 Jhope Hoseok J-hope Bts Jhope BTS Bangtansonyeondan Sweetie Bangtanboys Hobbie Jimin❤ J-hope❤ V Suga Jungkook RapMonster BTS Jin BTS Bangtan Boys Peace And Quiet I Love Peace I Love Bts Army Life Sky
[The last day of school, I was also lucky to still have the lovely little things help me not fall. Thank you.]----------- Những ngày cuối cùng của khoảng đời học sinh, chỉ cần những điều nhỏ bé cũng có thể làm tôi rung động... ít ra còn có cái để nhớ cho những ngày đã cũ... My Friend ❤ Fighting💪 Chaiyo💪 화이팅💪 Be Strong Girl I Love Peace Bangtan Boys BTS Under The Desk .. In The Class Last Day Of School J-hope❤ J-hope Bts Album Young Forever
Cố lên tôi ơi, còn rất nhiều điều đang đợi phía trước. Cô Diệu nói rồi đó. Mình có thể mất đi rất nhiều thứ, mất cả bạn nhưng phải rồi vững chãi hơn, hi vọng một cánh cửa mới sẽ mở ra cho mình, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, Tuyền nhé!! 😊😊 Album Young Forever J-hope Bts J-hope❤ Last Day Of School In The Class Under The Desk .. BTS Bangtan Boys Be Strong Girl 화이팅💪 Chaiyo💪 Fighting💪 My Friend ❤ Today 24/6/2016 6daysleft