Album

Trịnh Thăng Bình

Hãy cho tôi thời gian- để suy nghĩ lại chuyện đôi ta- Liệu rằng cảm xúc ấy sẽ còn mãi- Hoặc mình đang đúng hay sai- Đừng buồn tôi nha người ơi- Vì đôi ta là hai thế giới- Dù là cố gắng cách mấy- Cũng sẽ chẳng đến nơi. Lyrics 我想说 Fixed Somewhere Trịnh Thăng Bình Singer  Vietnam Vietnamese