Album

Aslıaslınaneslineslinehuu🎈

Vaktiyle Padişah'ın biri Hızır Aleyhisselam'ı merak etmiş. Ben demiş bu ülkenin Padişahıyım Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi arzu ederim. Vezirini çağırmış. Vezir demiş,sen bu işi bilirsin. Nasıl Hızır Aleyhisselam'la görüşürüm. Vezir tamam vezir amma,öyle ha diyince de Hızır Aleyhisselam'ı bulmak her yiğidin harcı değil. Biraz siyaseten demişki;Hünkarım ben devlet işlerinde size yardımcı olduğum için olaki hak hukuk işlerine girmişimdir.Bundan dolayı Hızır Aleyhisselam'ı görmem pek münasip olmayabilir. Ama Şeyhülislam Efendiye soralım o Hızır Aleyhisselam'ı size buldurur,deyip işi başından salmış. Tamam çağırın Şeyhülislam'ı. Şeyhülislam gelmiş; Hızır Aleyhisselam'ı nasıl bulacaz ? Efendim biz bu ilmin zahirini biliyoruz ama bu biraz daha irfan ehlinin işidir. Mana ehlinin işidir. Ben ondan Nasibdar değilim. Bilmiyorum ki nasıl buluruz. Ama şöyle yapabiliriz. Şöyle bir tellallar çıkaralım ülkenin dört bir tarafına. Hızır Aleyhisselam'ı bulup getirecek kişiye de,siz bir ödül vâdedin. Bunun mukabilinde Hızır'ı bulabilecek kişiyi buluruz en azından. Hani gördün mü demiş,görmedim. Göreni'de mi görmedin demiş ya göreni bulacaklar 😊 Tellallar ülkenin dört bir tarafına çıkmışlar.Hızır Aleyhisselam'ı tanıyan var mı diye ? Evde de garip,fakir bir adamcağız oturuyor bunu duyunca aklına bir İş gelmiş. Çıkmış dışarı,ben demiş; Hızır Aleyhisselam'ı Padişahınıza getiririm. Öyle mi,öyle.. sen kimsin? Falan garip filanca.. tamam. Ama demiş bir isteğim var. 40 gün boyunca saray'da ne yeniyorsa,bizim eve de aynısı gelecek.°40.cı gün ben Hızır Aleyhisselam'ı size getirecem.° Padişah'a Arz etmişler. Götürün demiş ikramları,40 gün sonra Hızır Aleyhisselam'ı görmek isterim. Adam evde;kapı çalınmış. Bir izzet bir ikram birsürü yiyecekler. Hanımı demişki garip,bey bunlar ne ? Sorma demiş Hanım bir iş ettim amaa.. Ne ettin ? Dedimki 40 gün Padişahın yediği benim evime de gelirse ben ona Hızır'ı götürecem.E bey sen Hızır'ı tanır mısın? Tanımam ama şu yalan Dünya'da bi 40 gün karnımız doysun güzelce.. E ne yapacaksın 40 gün sonra ? Allah kerim hatun bakalım ne olur.. Günler günler'i kovalamış.. 40.cı günün akşamı Padişahın adamları gelmişler kapıyı çalmışlar;Hızır Aleyhisselam nerede ? Adam boynunu bükmüş,bana iki dakika musade edin demiş o Padişah'la benim aramdadır siz karışmayın ondan sonrada Saray'a gidelim.. İçeri girmiş, ellerini açıp iki rekat namaz kıldıktan sonra duâ etmiş 🙏 'Ya Rabbi demiş;sen benim gönlümü biliyorsun,halimi biliyorsun.Ben ettim ama sen kullarının yardımcısısın.Resulü-Ekrem s.a.v ' nin hatrına beni Padışah'a mahcup etme.' Hasbinallahuvenimelvekil🎈 deyip,çıkmış Saray'ın yoluna.. Saray'a varınca karşılamışlar. Padişah; Hızır nerede? Demiş. Hünkarım demiş; Ben garip bir kulunuzum Hızır'ı ne gördüm ne de bilirim. Ama açlıktan artık Perişan haldeydik,Adamlarınızın böyle böyle söylediğini duyunca bir hata'dır ettim. Ama sizin Padişahlığınıza sığınırım,ben tanımam da bilmem de.. Padişah köpürmüş,olur mu öyle şey sen bizi kandırmaya utanmaz mısın? Dönmüş birinci Vezirine söyle bakalım buna ne ceza icab eder,vezir'de demişki hünkarım onu keselim,parçalara ayıralım. Her parçasını şehrin bir köşesine bırakalım,gelen geçen Padişah'a yalan söylenmeyeceğini öğrensin. O sıra gençten bir Delikanlı şöyle bir görünmüş ' Aslı aslına,nesli nesline Huu' ✴ demiş,geri çekilmiş. Padişah bir anlam verememiş ama ikici Vezirine dönmüş,söyle bakalım ne icab eder? Hünkarım onu keselim,parçalayalım,dibeklerde dövelim,her parçasını'da şehrin bir köşesine bırakalım. Gelen geçen görsün Padişaha yalan... Genç gene gelmiş 'Aslı aslına,nesli nesline Huu' demiş. Üçüncü Vezir'e dönmüş, sen söyle bakalım ne icab eder. Hünkarım her ne kadar diğer vezirler doğru söylerse de siz bir Padişahsınız,Padişah'a geday'ı affetmek yakışır. Siz onu affedin ki Allah'da sizi affetsin. Genç gene çıkmış 'Aslı aslına,nesli nesline Huu' deyince,Padişah demişki bu genç kim? Fakire dönüp senin evladın filanmı,bi tanıdığınmı? Yok Hünkarım tanımam demiş e saraydan da kimse tanımıyor. Sen kimsin demişler. Genç öne doğru çıkmış; Hünkarım demiş ben aradığın Hızırım. Cenabı Hâk şu fakirin yakarışı hatrına beni sana gönderdi. Hızır'dan Murat Nasihattir. Senin birinci Vezir'in bir kasabın oğludur. Babası et doğrardı oda böyle halkı kesip doğramayı bilir,sen onu saray'a kasap başı yap. İkinci Vezir'in bir ahçı'nın oğludur,babası dibekle et döverdi oda halkı dövmeyi bilir ezmeyi bilir,onu da saray'a ahçı başı yap. Üçüncü Vezir'in bir Vezir'in oğludur.O da onun için sana güzelliği telkin etti,affetmeyi telkin etti. Onu da kendine baş vezir yap. "Aslı aslına, nesli nesline Huu " 😊 diyip,köşeden kayboldu.. Arkasından koştularsa da geriye Nasihat kalmış 🎈 Hani güzel bir söz var 'Serçe ne de olsa aslına çeker,aslı kurt yavrusu gene kurt olur'.. Hızır Aleyhisselam'dan maksat eğer nasihatse işte bakın bu geceler.. Gece bize nasihat eder,seher bize nasihat eder,imsak vakti bize nasihat eder,mukabeleler bize nasihat eder,teravih bize nasihat eder,okunan ezan bize nasihat eder.. Her biri o Nasihatle bir Hızır Nefesi üflerler.Yeter ki Nasihati duymaya kulağımız olsun. Yeter ki onu görmeye gönlümüz olsun. Yeter ki Hızır Aleyhisselam'ın kimin gönlüyle bize geleceğini bilmediğimizi bilelim,Her gördüğümüze Hızır,her geceye Kâdir muamelesi yapalım yeterki.. 🎈🎈 Geceyedairsonkelamlar Good Night Eyem Gallery Eye4photography  Eyemphotos Serenity Huzurlugecelerinizolsun🙏 Eyem EyeEm Best Shots Huzur Aslıaslınaneslineslinehuu🎈