Album

The Schaller Studio

Good design ashtray. Ashtray  Design