Album

شهید_مطهری

regram @motahari.ir شهید_مطهری . 🔘 خواندنی؛ برای مردان و زنان عفیفی که نگران تمسخر دیگران هستند! . . 🔹قرآن منظره‌ای از کار این مسخره‌کنندگان را نقل می‌کند: اِنَّ الَّذینَ اَجْرَموا کانوا مِنَ الَّذینَ امَنوا یضْحَکونَ. گروهی از مجرمان اینچنین بودند که به اهل ایمان می‌خندیدند و آنها را مسخره می‌کردند. وَ اِذا مَرّوا بِهِمْ یتَغامَزونَ . و هر گاه که بر اینها عبور می‌کردند (یعنی از کنار اینها می‌گذشتند) با اشارات لب و لوچه و چشم و ابرو اینها را مسخره می‌کردند و زیر باران تحقیرهایشان می‌گرفتند. این برنامه روزشان بود. . 🔹 وَ اِذَا انْقَلَبوا اِلی اَهْلِهِمُ انْقَلَبوا فَکهینَ. شب وقتی برمی‌گشتند در میان خاندانشان، خوشحال بودند که نمی‌دانید امروز ما چطور اینها را مسخره و تحقیر کردیم و چقدر خندیدیم! وَ اِذا رَاَوْهُمْ قالوا اِنَّ هؤُلاءِ لَضالّونَ. وقتی که اینها را می‌دیدند می‌گفتند: بیچاره‌ها! گمراهها! راه گم کرده‌ها! (تنها به عملِ مسخره قناعت نمی‌کردند، تبلیغ هم می‌کردند.) . 🔹در اینجا بعد از همه اینها قرآن می‌فرماید: وَ ما اُرْسِلوا عَلَیهِمْ حافِظینَ. مگر مسئولیت نگهبانی مؤمنین را به این مجرمین داده‌اند که غصه آنها را می‌خورند؟! یعنی این جز از خباثت ذات اینها از چیز دیگری ناشی نمی‌شود. به شما چه ربطی دارد؟! گویی اینها را خلق کرده‌اند و فرستاده‌اند که مراقب و مواظب مؤمنین باشند که حالا دلشان به حال آنها سوخته! حداکثر اینکه ـ به اصطلاح امروز ـ به دیگران آزادی‌شان را بدهید! وقتی خودت نمی‌پذیری، چرا حاضر نیستی به او این مقدار آزادی بدهی که با ایمان خودش زندگی کند؟! . 🔴 جزای مسخره‌کنندگان مؤمنین 🔹به حکم اینکه هر عملی در دنیا، پاداش و یا کیفری نظیر خود آن عمل در آخرت دارد، برای این مجرمین در آخرت وضعی پیش می‌آید که مؤمنین به آنها خواهند خندید و این وضع برای هر کسی که آنها را ببیند خودبه خود خنده آور است. می‌فرماید: فَالْیوْمَ الَّذینَ امَنوا مِنَ الْکفّارِ یضْحَکونَ. عَلَی الاَْرائِک ینْظُرونَ. در آن روز اینها وضعی دارند و به گونه‌ای هستند که موجب خنده اهل ایمان می‌شوند که بر ارائک و جاهای بلندی مشرف بر آنها هستند. . 📝 استاد مطهری، آشنایی با قرآن، ج 12، ص 171، 172. . تمسخر اهل_ایمان تحقیر مؤمنین جزا آخرت کیفر آشنایی_با_قرآن استاد_مطهری مطهری_دات_ای_ار Motahari