Album

Qingyuanshan

Statue of Laozi at Qingyuan Shan Quanzhou Fujian Qingyuanshan Mountain China2014