Album

บรรลัยทัวร์

ช่ ว ง เ ว ล า..24-12-15 บรรลัยทัวร์
พ อ เ พี ย ง☺ภูป่าเปาะ บรรลัยทัวร์
u see a women face.ภูป่าเปาะ บรรลัยทัวร์
ทุ่งหญ้า ป่า เเละเขาน้อยๆ🌴🌵⛅ 21-12-15 บรรลัยทัวร์ ์
ถึงเเล้วฟูจิเมืองไทยย ใกล้เเค่เอื้อม☺บรรลัยทัวร์
วิวดีค่ะภูป่าเปาะ บรรลัยทัวร์
ฟูจิ ฟูจิเมืองเลยยยเจ้าค๊ะะะภูป่าเปาะ บรรลัยทัวร์
N E A R.☺20-12-15 ภูป่าเปาะฟูจิเมืองเลย บรรลัยทัวร์
เห็นเค้าสุข..เราก็สุขด้วยยย☺อิจฉาเบาๆ ถนนคนเดินเชียงคาน บรรลัยทัวร์
☺☺☺บรรลัยทัวร์
สายน้ำ เเสงเเดด เเละพระอาทิตย์ยามเย็นบ้านคำเเพง เชียงคาน ริมฝั่งโขง บรรลัยทัวร์
ค ว า ม สุ ข ข อ ง ส้ ม.ภูป่าเปาะ บรรลัยทัวร์
อย่า..พูดว่าทำไม่ได้ถ้าไม่"พยายาม"บรรลัยทัวร์
น่ า โ ด น🍻!! ถนนคนเดินเชียงคาน บรรลัยทัวร์
เ ว ล า เ ดิ ม.ถนนคนเดินเชียงคาน บรรลัยทัวร์ 21-12-15.
ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ☺บรรลัยทัวร์