Album

ซื้อซ้า

ลองมากิน พิซซ่า ที่ Wine Connection Bee Hive (เมืองทอง) อร่อยค่ะ แป้งบางกรอบหนักเครื่อง ราคาสองร้อยกว่าบาท กับหน้าซีฟู๊ดชิ้นโตๆ ถือว่าคุ้มค่าค่ะ ชอบ & ซื้อซ้า Customer_review Pizza Food