Album

เต้าหู้ทรงเครื่อง

เต้าหู้คือนิพพาน เต้าหู้ทรงเครื่อง Stir Fried Tofu in Chinese Style Tofu Chinese Food Food ร้านเกี๊ยวเมืองจีนอาหารและบรรยากาศoriginal (อะริจ'จิเนิล) มากเหมือนนั่งทานอยู่ในประเทศจีน อร่อยทุกอย่าง CR Bangkok