Album

The Boil

Working
Baby
หิวแล้วเลยนึกถึงตอนตะลอนกินในนิวยอร์ก NYC Americanseafood แถวเมืองนี้ Lobster ล็อบเตอร์เค้าเยอะเป็นอะไรที่ต้องกิน แต่แบบใส่ถุงมือแกะเองแบบนี้บ้านเราก็มีหลายร้านแล้ว สำหรับร้าน the boil ในภาพอร่อยคะ คิวยาวเป็นชั่วโมงเลย แต่ก็มีระบบที่ดีเข้ามาบรรยากาศก็ดี บริการดี Recommended คะ Delicious Yummy