Album

รุ่นพี่

I Love ... รุ่นพี่
นานๆทีจะว่าง แพลนดูหนัง รุ่นพี่ ่ ก็จบลงเมื่อแท็กซี่ไม่มา คืออะไร @.@" หมดเวลาหนังเข้าแล้ว รอมา 2 ชั่วโมง