Album

سرطانی

. دایی مبارز و شهید سلام خارجی . پ ن1: امروز دفن شدن، اگه یک فاتحه براش بخونید که ممنون میشم، و اگه امشب، نماز شب اول قبر بخونید که نور_علی_نور میشه. . پ ن2: چرا شهید؟؟ أولاً همراه با نیروهای پیشمرگه علیه صدام جنگید و وقتی زخمیِ شد آوردنش بیمارستان و متوجه شدن که یک غده سرطانی تو سرش هست؛ بعد جراحی دیگه نه قدرت حافظه کوتاه مدت داشت و نه چشم چپ و چند چیز دیگه. دیگه هم نتونست رو پا بشه و هر روز با این بیماری مبارزه کرد؛ تا اینکه رفت الفاتحة