Album

خمیر

. صف نانوایی یکی از کهن‌ترین صف‌های به وجود آمده در این پهنه خاکی که پس از کلی تحقیق و مطالعه اوراق به جا مانده از زمان قدیم به این نتیجه رسیدم که تاریخ پیدایش آن، هم زمان با ایجاد نانوایی‌هاست! طبق گزارشات واصله با توجه به وفور اعتماد و احترام در میان انسان‌های آن روزگار خانم‌های محل با به کار بردن عباراتی مانند بچم رو گازه و غذام داره گریه می‌کنه! و افراد مسن با توجه به کهولت سن و ضعف قوای جسمانی از ایستادن در صف معاف بوده‌اند اما متاسفانه این تبصره‌ها سال‌هاست که منسوخ شده است و جای خود را به تبصره مشتریان خاص داده است، در این تبصره جناب شاطر باشی نان هایی را که از دستش در رفته و گوشه‌هایش خمیر نشده و وسطش نسوخته در گوشه‌ای جمع آوری کرده تا این‌که در میان بهت و حیرت مشتریانی که دقایق طولانی ست در صف ایستاده‌اند یک نفر وارد نانوایی شده و مانند اوسین_بولت یکی پس از دیگری نفرات حاضر در صف را جا گذاشته و پس از خوش و بشی مختصر با عزیزان نانوا نان‌ها را برداشته و صحنه را ترک می‌کند. . . متن کپی شده، صاحبش هم نمیدونم کیه!
. اوستا ساده بزن __خیلی فرق ساده و کنجدی نی نه چون خونواده نمیخورن __فرقش صد و پنجا تومنه پ یه ساده و یدونه پرکنجد بده __؟؟!!!؟!،!؟ . . . . خمیر نان بربری بزن بپسند بفرما که طعم دهنت عوض بشه، یا برگرده