Album

ฉันต้องการอยู่คนเดียว

ทุกอย่างมีทางออก การที่อยู่คนเดียวซักพักทำให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่าง เหงานะแต่ได้ขับรถคิดอะไรคนเดียวก็ดี ฉันต้องการอยู่คนเดียว -ณ-ช่วงหนึ่ง