Album

แพทย์หญิงอรนุช

...ใคร..ใคร..เคยถามมมว่า... คนที่เป็นพี่หมอ..ที่ฉัน..อยู่ด้วยตลอด.. ทำงานที่ร้านหมอศัยกรรม..ทำงานร้านกาแฟ คนที่้เอารถมาให้ใช่..คนที่สามารถเป็น แบล็คเวลาฉัน...ไม่มี MONEYฉันมักพูดถึง เขาเสมอ...และแทนตัวเขาว่า....พี่หมอ.. จนหลายคนมักสงสัยว่า...คนที่ชื่อพี่หมอนี้ เป็นใคร..เป็นคนเลี้ยงดูฉัน...ลับ..ลับเหรอ ..นี้คือ...คำเฉลยยย..เขาคือ... คุณหมอคนสวย.. แพทย์หญิงอรนุช จิรจริต พี่สาวคนสวย..ที่ฉันมักจะบอกใครเสมอ.. ว่ามา..กรุงเทพต้องแวะหา...พี่หมอ.. หายงงกันแล้วนะ....คนเนี้ยะ..ที่ให้เยอะ ให้ใจ...กันมานานช่วยกันมาเยอะ..เลยสนิท.. ปู้หญิงนะค่ะ....โปรดเข้าใจตรงพร่อย..