Album

I_hate_jealous

Thân gửi bạn (hok thân)😏 Sống muk suốt ngày bn cứ đi ganh ghét bn có thấy tinh thần bn đc thoải mái hok?? Bn àk!!! Nhìu khi ngta có thứ bn hok có....nhưng cũng có những thứ bn có muk ngta hok có đó bn.... Đố kỵ, ganh ghét, khinh bỉ, xem thường đều là những hành động của kẻ yếu hèn, nhát gan.... Mình vs bn hok là gì nên mình nói lịch sử như vậy....chứ hok ák thì "tao có đó m hok có m tức àk con GATO??" Phép lịch sự của mình dành cho bn như z là quá đủ 😏😏😏😏 mình YÊU CẦU bn đừng che mắt muk ik đánh giá bừa ngkhac để yo ganh tỵ vs ngta HA.... I_hate_jealous Go_away