Album

Grégoire_Delacourt

Đọc xong cuốn sách này mới bik, đôi khi đâu cần vị tha để thấy tâm hồn thanh thản...mà là bỏ mặc cho cái tội lỗi đó dày vò ng mang tội cho đến chết, và nhất là những ng mang tội danh phản bội.... Cho dù có xin lỗi cũng chẵn thay đổi đc gì.... Bik là đánh kẻ chạy ik chứ ai đánh ng chạy lại, nhưng bik đâu đc nó chạy lại đánh cắp lòng tin, tình yêu, r chạy đi thì s.... Cảm ơn e về cuốn sách @snowywish99 MaBook Lovebook Chỉ_là_ước_mơ_thôi Grégoire_Delacourt