Album

สุดทางรถไฟ

เป็นวันที่บ้ามาก หนังสือไม่อ่านงานไม่เสร็จ ปั่นจักรยานจากม.ไปแอลิ้ง นั่งแอลิ้งไปสนามบิน เจริญ. สุดทางรถไฟ ลาดกระบังฯ