Album

ทำให้ชั้นรู้ว่าชั้นรักนาง

นางเป็น ไอดอล ครู พี่ เพื่อน ปาร์ตี้แกงค์เตอร์ของชั้น นางคอยเป็นห่วงชั้น ด่าชั้น บังคับขู่เข็นชั้นในเรื่องการเรียน นางสอนชั้นในหลายเรื่อง พาชั้นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ทำให้ชั้นรู้ว่าชั้นรักนาง และชอบอยู่กับนาง P 'เตอร์
end of photo grid