Album

วัดบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชร

วัดคือศูนย์รวมแห่งความสงบ แต่ถ้าจิตไม่สงบก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเข้าวัด Thailand EyeEm Nature Lover Hello World