Album

15th Street and Market Street, Philadelphia, PA

The Clothespin Philadelphia