Album

Mắmgừng

Em được như ngày hôm nay cũng nhờ công chăm bẵm của các chị. Quần và cơ số váy nay đã k mặc vừa :( Vscocam VSCO Vscovietnam Foodporn Foodie Vietnamesefood Cuisine Duck Thịtvịt Rausống Khế Chuốichát Cham Mắmgừng So Yummy