Album

อย่าหนีไปไหนนะ

สวัสดี ฉันจะกลับมาเพื่อเจอเธอ พะเยารอเธอ ดอกคำใต้ บ้านฉัน รอ กลับมา เจอกัน อย่าหนีไปไหนนะ ดินแดนแห่งความรัก