Album

Missingallfriends

Coi hình cũ, đâu ra tấm hình nạ nùng này 😆 Một mình soái ca góc trái, chụp hình với 1 rừng mỹ nhân lớp khác. Nhớ không nhầm thì hình như băng đảng người ta đang ngồi, tự nhiên soái ca xách đít lại ngồi ké chụp tấm hình thì phải 😅😅 Cũng khoảng thời gian này năm trước 😄 Kì nghĩ dưỡng hơn 2 tuần, trãi nghiệm vô cùng. Bận học, bận ngủ, bận đủ thứ, không có thời gian mà buồn- :) Tôi nhớ các đồng chí quá. Tôi muốn đi nghỉ dưỡng quá. Tôi buồn câu chuyện buồn 1 năm trước quá :) LastYear Oldpic OldMemories Classmate Mypettookthisphoto Kiemtoan Firstyear Goodtime Sadtime Missingeverythings Missingallfriends