Album

Chụpnhảm

Chỉ là ghé lại chụp cái trụ điện và đám hoa =))))) Thật ra có ý nghĩa đấy. Flowers Light Violet Green Chụptàolao Chụptùmlum Chụpnhảm Nhưngthích Ahihi