Album

کاشان_بارون_میاد:

……………………………………………………………………………………………………… چند آرزوی کوچک که طی چند ساعت بهشون رسیدم... بارانی که به صورتم خورد چای داغی که در کافه نخوردیم... و دویدن و نفس های تند و پشت هم...و ... پ ن۱:اما هنوز روز ها و شب های زیادیست که با تو زندگی نکرده ام... پ ن۲:چقد بده آدمهایی باشن در اطراف کع به خاطر اونا نتونی یسری حرف هارو بزنی و پا بزاری روی علایقت...به خاطر نفهمی بقیه پ ن۳:اما من روی مردم خط بطلان میکشم پ ن۴:جمعه عالی منگل_پاییزی_من هانیه_سامعی به تو پرته حواس من^_-……… الان اینجا کاشان_بارون_میاد: -)) Pic:۱۷/۲/۹۵ ۱۵:۱۵ ۱۹/۲/۹۵ ………………………………………………………………………………………………………