Album

ແປລາວເປັນລາວກ່ອນເບາະ

ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງໄປຫລິ້ນນໍ້າລັ່ນລ້າ ນ້ອງນາງສາວທຽນທອງ ກຳລັງຊິເປັນບ້າກັບການແປສັບກົດຫມາຍແລະສັບການເມືອງ 😩 ແປລາວເປັນລາວກ່ອນເບາະ ເຮັດວຽກໄປຈົ່ມໄປ ຊິແລ້ວບໍ່ນິ ຈະບ້າຕາຍ ຢາກໄປຫລິ້ນປີໃຫມ່