Album

ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็จะไม่ยอมเปิดเผย

อยากให้ทุกอย่าง... "สวยงามและชัดเจน" เหมือนกับดอกไม้ที่ยังไม่โดนตัดจากกิ่งก้าน.. รออะไรอยู่ละ? ในเมื่อก็รู้ว่ารออยู่แค่จากคนเดียว 16022016 Myfebruary Showme  ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็จะไม่ยอมเปิดเผย กลัวอะไรอยู่ละ Waiting