Album

บางสิ่งบางอย่าง

เชื่อเรื่องกรรม กาลเวลา อดีตชาติมั้ย? ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปหาคำตอบให้เจออีกครั้ง ปิดไว้นานเกินไป บางสิ่งบางอย่าง "อธิบายไม่ถูก" Whatscomearoundgoesaround