Album

ยี่สิบกว่ารอบแล้วนะ

หากคำว่ารักคือ "คำที่แทนทุกสิ่งได้จริงอย่างมีความหมาย" รักเอยจะทำอย่างไร รักเอยจะแทนได้ไหม.. ทุกข์ สุข เหงา เศร้าใจ ยิ้ม โกรธกัน.... ถ้าหากเราสองแค่ผูกพัน... ไม่คิดจะแยกกัน แต่สองเราให้อภัย... และสองเรายังห่วงใย ฟังแล้วเศร้าจัง ยี่สิบกว่ารอบแล้วนะ Pause