Album

ที่คอยดูแลและห่วงใย

อยู่คนเดียวมานานกับความเหงาใจ วันเวลาผ่านไปก็นานแสนนาน ในหัวใจฉันเองก็ยังต้องการ ใครสักคน ที่คอยดูแลและห่วงใย