Album

ในหัวใจฉันเองก็ยังต้องการ

อยู่คนเดียวมานานกับความเหงาใจ วันเวลาผ่านไปก็นานแสนนาน ในหัวใจฉันเองก็ยังต้องการ ใครสักคน ที่คอยดูแลและห่วงใย