Album

Paramitarmy

San ko hahanapin ang aking nakaraan ala-alang kay tamis at kay saya... Takipsilim Paramita Paramitarmy