Album

คทนนี้ต้องได้

มาส่งเพื่อนให้ถึงฝั่ง รักเธอเหลือเกิน ตัวแทนจังหวัดยโสธร ณ แดนจุฬาฯ พรุ่งนี้กลับยโส ชุดดำสปายแดง คทนนี้ต้องได้ เบสเฟรน