Album

Khrushchyovka

A very typical Khrushchyovka. Architecture Building Exterior Built Structure Day Khrushchevka Exterior Khrushchyovka Residential Building Residential Structure Tree