Album

חרפא

הרגע הזה שמצאנו מעיין חם חרפא גבולירדן
קל שמתנו אתמול וגם היום מתים✌🏼🍻 יולו חרפא
פאב לילה לפני יום מרוכז בבצפר יולו חרפא שניקוואה מיי