Album

Izotenut

แค่คุณต้องการฉันก็พร้อม มอบความอบอุ่นให้คุณเสมอ ด้วยอ้อมกอดของฉัน. 🍁 คำพูดของพระอาทิตย์ Sunset Warm Izotenut Summertime
Sunset Izotenut
ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน พระอาทิตย์ก็จะลับตาไป ณ ปลายขอบฟ้าเสมอ. 🌾 Sunset Izotenut เรื่องเล่าจากพระอาทิตย์ Onceuponatime
I am sorry. ImSorry Iloveyou Izotenut Please
I would rather walk with you in the dark, than alone in the light. Sunset Izotenut