Album

ความรุสึกกุ

เคยมั้ย. คุยกะเค้า แล้วรุสึกใจมันเต้นตุ้บๆๆตื่นเต้นเหมือนหลงรักเค้าหึงเค้ายังไงไม่รุ ความรุสึกกุ