Album

Làmbiếng

*Nếu hôm qua là giấc mơ, đừng đánh thức em dậy... * Làmbiếng quá hờiiii ơi.. Đi làm về, chả buồn tắm-chỉ buồn ngủ -_- Côgái trong hình đang phân vân giữa việc đi tắm rồi ăn hay là đi tắm rồi ngủ. Vậy chứ cũng phải tranh thủ Selfie 1 cái mới chịu 😂😂😂 Kim
Làmbiếng Mùng5tháng5 Lễ mà, nên cho Lac làm biếng một ngày.. Nằm dàiii 😪👊 Làm hai bạn đây làm biếng theo luôn 😂😂😂