Album

Khoidarealest

địangụccủaanh Dianguccuaanh Thiênđường Khoidarealest
Em à . . . Hạnh phúc mỏng manh như sợi tơ . . . Duyên đến rồi sẽ đi nếu hai ta . . . Chẳng phải nợ . . . Vscovietnam VSCO Khoidarealest
Như_Ngày_Đó Nhưngàyđó Nhungaydo Khoidarealest
Khi bình minh vội mang tình yêu đi . . . Tồn tại gì cho ngày mai để tâm hồn anh ngừng không còn thoi thóp . . . . . . Blackberryclassic Daudencuki Binhminh Megalomaniac Khoidarealest
Anh đã học cách . . . Chúc phúc cho người mình yêu . . . Nhìn em hạnh phúc . . . Anh đã ổn hơn rất nhiều . . . . . . Thang7cuaanh Khoidarealest
Vài_Năm_Trước VàiNămTrước VàiNămTrước Khoidarealest
T3ca Thang3cuaanh Khói Khoidarealest ByKim