Album

ازخودراضی

چند روزی میخوابم ستاره ها که برگشتند خورشید که آشتی کرد بهتر بگویم صدای پا اگر آمد بیدارم کنید... اگر نه بگذارید مرا؛ به هفت پادشاهم برسم . . پ.ن1😎بَه چه عکس قشنگیــ گرفتم 😂 ازخودراضی 😕 پ.ن2 راستش خیلی سعی کردم کپشنی پیدا کنم که به عکس مربوط باشه، خورشید و ستاره و..ولی بازم نشد😒😂 پ.ن3 ولی حالا جدا از این کپشن که فقط به مناسبت ارتباط با عکسه،خـیــلــــی خوابم میاد😐😅چند روز هم کفاف نمیده😂 پ.ن 4 میگم چقدر "پِی نوشت" نوشتن حال میده ها😀آدم حس میکنه نویسنده شده 😂😂