Album

SeminariPrimerCurs

TreballCooperatiu Cooperació + Competició = Coopetició ValorsEnJoc SeminariPrimerCurs GrauCafe @blanquerna @blanquernaCafe