Album

Sabenguetngkamatayan

Ang makita ang kagandahan ng natural na kapiligiran ay isa sa mga kalugod-lugod na karanasan sa pag-akyat ng bundok. 🍁🌹🌲 Ngunit sa ibang pagkakataon, kailangan mo rin silang hawakan upang matanggap ang kanilang biyaya at ang kanilang hinaing ay iyong maramdaman. πŸ—»πŸƒπŸŒŠ Sabenguetngkamatayan Climbwithattitude Trekwithattitude Outdooradventurephotos Outdoors Outdoorlife Outdoorkid Outdooradventure Outdoorquotes Travelph Travelogue Quoteporn Poemporn Juanderer Juanderlust Wanderlust Nomadic Nomadiclife Moaningtramp Chillclimb Climber Pinoymountaineer Mountain Mountaineering Choosephilippines pilipinasmuna itsmorefuninthephilippines teamderechopa
Ang mga talampakan ko'y hindi manghihina. Ang mga tuhod ko'y hindi manginginig. Ang dibdib ko'y hindi tatakasan ng tapang. Ang mga labi ko'y hindi mangingiming halikan ang mga ulap. Ang mga mata ko'y hindi magsasawang ikaw ay hanapin. Sapagkat sa iyong piling lamang ang mundo ko ay titigil. Climbwithattitude Poemporn Quoteporn Moaningtramp Sabenguetngkamatayan Outdoorquotes Outdooradventurephotos Teamderechopa