Album

總有一天自給自足我希望

做人冇夢想同條鹹魚有咩分別?夢想唔一定係要發達嘅 😌 夢想成真系列 : 種榴蓮!!! 自己食物自己種 總有一天自給自足我希望 Durian Seeds Plant Grow Soil Recycle