แสงสว่างคือสัญญาณของการเริ่มต้น แต่ความมือไม่ใช่สัญญาณของจุดจบ

Album