Album

دینگو

غول شیشه آب پرتغال خیلی مهربونه اسمش دینگو. داره براتون دست تکون میده میگه : برو بچ سییییلااااااام خوفید ??!!! 😁😀😀😀😀💪😀😀💪😍😍😍 دینگو خنگ غول غولبچه ابپرتغال شیشه راپیدگرافی راپید راپیدبازی مهربون گرافیست گرافیک گرافيك گرافیک @so___whatt